Saturday, 23 July 2011

Konsep dan Definisi Drama dan Teater

Apakah maksud drama ?
Apakah bezanya dengan teater?


Drama
 • Dran – berasal daripada perkataan Grek Kuno “Dran” atau “Dram” 
 • yang bermaksud melakukan, melakonkan
 • Berbentuk skrip yang lengkap dengan aspek strukturalnya
 • Seni sastera – bertulis untuk dibaca (individu)
 • Cerminan realiti hidup

Teater
 • Teater – berasal daripada perkataan Grek Kuno “Theatron” yang bermaksud tempat untuk menonton
 • Skrip/ satu karangan berbentuk prosa dan puisi untuk tujuan dpentaskan
 • Seni untuk ditonton secara kolektif
 • Perlu digarap untuk dipentaskanPerbezaan – boleh dijelaskan melalui rajah di bawah:Kenyataan di atas boleh dirumuskan begini:
Apakah pula elemen-elemen drama dan teater?


ELEMEN-ELEMEN DRAMA DAN TEATER

ELEMEN DALAM DRAMA
 • Cerita 
 • Pemikiran 
 • Plot 
 • Mesej 
 • Watak dan Perwatakan
 • Latar 
 • Gaya bahasa


ELEMEN DALAM TEATER
 • Pelakon 
 • Ruang lakon (pentas)
 • Skrip atau idea/subjek (Jika tanpa skrip)
 • Penonton
 • Elemen visual/ sinografi
 • Struktur dramatik
 • Koordinasi semua elemen

Kesimpulannya...

Drama merupakan skrip yang bertulis dan berbeza apabila dipersembahkan melalui media yang berbeza….
Apakah pula yang dimaksudkan
Drama dan Teater Dalam Pendidikan?Drama dalam pendidikan ialah...
 • Penggunaan drama untuk mengajarkan  mata pelajaran lain.
 • Lebih untuk tujuan pemahaman berbanding pementasan atau “playmaking”
 • Walaupun dilaksanakan secara proses melalui imaginasi dan fantasi tetapi yang lebih diutamakan ialah sikap pelakon berbanding watak-watak yang  dilakonkan.


Teater dalam Pendidikan pula ialah....
 • Berdasarkan konsep British – merujuk kepada teater kanak-kanak  yang menggunakan bahan drp kurikulum atau isu sosial sebagai tema. Sering dipersembahkan oleh kumpulan teater profesional atau pelakon  guru. Matlamat utama pementasan – untuk merangsang pelajar dalam pemahaman terhadap isi pelajaran disamping sebagai hiburan. 
 • Di USA termasuk juga drama kreatif dan tidak semestinya untuk kanak-kanak atau sekolah. Ia boleh dilaksanakan di kalangan penonton dewasa, asal matlamatnya untuk mendidik.
 • TDP perlu menghiburkan supaya dapat mengekalkan tumpuan dan minat penonton , walaupun hiburan bukan matlamat utama.
 • Perlu merangsang pemikiran dan mendalami/ menyentuh perasaan penonton terhadap sesuatu isu .                                                                   
 • TDP – penggunaan beberapa teknik teater dalam bilik darjah bagi tujuan mencapai objektif pendidikan. Ia bukan sahaja untuk tujuan hiburan tetapi yang lebih utama untuk merangsang pemikiran dan menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti teater.


Tiga perkara utama dalam pelaksanaan TDP
 • Bahan biasanya dirancang dan distrukturkan khusus menepati kehendak dan objektif kurikulum dan berdasarkan keupayaan serta situasi pelajar 
 • Penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti seperti main peranan, kemahiran-kemahiran belajar, membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan berinteraksi – aktiviti perlu fleksibel walaupun distrukturkan 
 • Perlu memberi beberapa cadangan dan kerja lanjutan khususnya dibengkelkan – penting   juga untuk guru bagi menentukan strategi selanjutnya.

No comments:

Post a Comment